Textmaterial till Floda Snickeri

Mitt senaste projekt blev klart precis innan sommaren och jag blev väldigt nöjd med resultatet. Uppdraget gick ut på att ta fram textmaterial till Floda Snickeri och Inrednings nya hemsida.

Företaget togs nyligen över av Morgan Franksen och ska utöka sina tjänster men även sina samarbetspartners. Idag skapar Floda Snickeri och Inredning inredningsmöbler för bland annat hotell och restaurang, butiker och kontor.

Mitt uppdrag blev då att ta fram en helt ny sidstruktur för en icke-existerande hemsida, samt att avgöra vilken information som var mest matnyttig för kunden att läsa på hemsidan.

Under uppdraget hade jag och Morgan två längre samtal där han kunde berätta vad han ville säga med sin hemsida och där jag hade chans att ställa de frågor jag hade om hans yrkesområde. Resultatet blev en del intressant information som jag sedan sammanställde till ett antal tjänste- och informationstexter till FSIABs nya webbplats.

”Att jobba med Anna var en trevlig resa i ordens värld när vi träffades. Men också trevligt i största allmänhet!
Under vårt samarbete kom hon med bra öppnande frågor som startade igång tankar på ett bra sätt. Hon gav bra support i vad som var viktigt att nämna i en text på nätet och gav bra input om hur strukturen skulle vara för att göra det lättläst. Kort sagt var hon ett bra komplement med sin bakgrund kontra min egen.”
Morgan Franksen – Fabrikör för Floda Snickeri och Inredning.

Nu har hemsidan släppts och resultatet kan ses här över. Nu efter ett kort sommaruppehåll söker jag igen nya uppdrag.